اروپا Texas - Two Step نتایج

187147 €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Texas - Two Step آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ آوریل ۲, پنجشنبه.

5 12 26 33 22
شماره جایزه
4 + 1 210540 €
4 940 €
3 + 1 57 €
3 19 €
2 + 1 20 €
1 + 1 7 €
0 + 1 5 €

اروپا Texas - Two Step نتایج ۲۰۲۰ مارس ۳۰, دوشنبه.

5 19 20 35 12
شماره جایزه
4 + 1 هیچ برنده
4 2536 €
3 + 1 40 €
3 20 €
2 + 1 18 €
1 + 1 7 €
0 + 1 5 €

اروپا Texas - Two Step نتایج ۲۰۲۰ مارس ۲۶, پنجشنبه.

3 22 28 30 10
شماره جایزه
4 + 1 187147 €
4 1231 €
3 + 1 39 €
3 21 €
2 + 1 19 €
1 + 1 7 €
0 + 1 5 €

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در پنجشنبه و دوشنبه.

Texas Lottery Texas - Two Step است توسط سازمان www.txlottery.org

شانس برنده شدن Texas - Two Step

که در 0 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - Texas - Two Step

  • برنده تمام پولها در Texas - Two Step است با تطبیق برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1832600
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 53900
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 14779
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 435
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 657
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 102
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 58