اسرائیل Double لوتو نتایج

در مکث به دلیل ویروس Corona (COVID-19).

آخرین نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۱۷, پنجشنبه.

2020/3283

 • 5
 • 10
 • 12
 • 14
 • 24
 • 29
 • 5
شماره جایزه
6 + 1 *
6 92834 €
5 + 1 1549 €
5 281 €
4 + 1 58 €
4 21 €
3 + 1 15 €
3 5 €

اسرائیل Double لوتو نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۱۵, سه‌شنبه.

2020/3282

 • 1
 • 8
 • 14
 • 19
 • 29
 • 37
 • 6
شماره جایزه
6 + 1 *
6 185786 €
5 + 1 3005 €
5 409 €
4 + 1 90 €
4 27 €
3 + 1 21 €
3 5 €

اسرائیل Double لوتو نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۱۲, شنبه.

2020/3281

 • 2
 • 5
 • 12
 • 17
 • 23
 • 32
 • 4
شماره جایزه
6 + 1 *
6 367960 €
5 + 1 2167 €
5 332 €
4 + 1 64 €
4 23 €
3 + 1 16 €
3 5 €

* هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری اسرائيل. تساوی در سه‌شنبه, پنجشنبه و شنبه.

Mifal HaPayis Double Lotto است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.pais.co.il

شانس برنده شدن Double Lotto

که در 37 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Double Lotto و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در Double Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 18598272
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 2656896
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 99991
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 14284
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2666
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 381
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 207
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30