اسرائیل لوتو نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۱ اکتبر ۱۹, سه‌شنبه.

 • 07
 • 12
 • 24
 • 28
 • 32
 • 34
 • 05

اسرائیل لوتو نتایج ۲۰۲۱ اکتبر ۱۶, شنبه.

 • 05
 • 10
 • 14
 • 20
 • 23
 • 28
 • 04

اسرائیل لوتو نتایج ۲۰۲۱ اکتبر ۱۴, پنجشنبه.

 • 08
 • 16
 • 17
 • 20
 • 29
 • 30
 • 05

: اطلاعات نام لاتاری

نام شناخته شده New Lotto.

بلیط را می توان در خریداری اسرائيل. تساوی در سه‌شنبه, پنجشنبه و شنبه.

Mifal HaPayis اسرائیل لوتو است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.pais.co.il

شانس برنده شدن اسرائیل لوتو

که در 37 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اسرائیل لوتو و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در اسرائیل لوتو است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 2656896.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 18598272.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 14284.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 99991.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 381.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2666.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 207.