لوتو اروپا

بیش از 45 میلیون یورو برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی کانادا

کانادا Lotto 649

3.4 میلیون € بازی

کانادا Quebec 49

کانادا BC 49

Ontario Ontario 49

1.4 میلیون € بازی

کانادا Western 6/49

کانادا Lotto Max

Ontario Lottario