اروپا کانادا Atlantic Keno نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۶, جمعه.

 • 2
 • 8
 • 13
 • 15
 • 17
 • 23
 • 25
 • 31
 • 34
 • 38
 • 41
 • 42
 • 46
 • 47
 • 50
 • 51
 • 56
 • 57
 • 63
 • 66

بذله گو

 • 158738

اروپا کانادا Atlantic Keno نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۵, پنجشنبه.

 • 5
 • 7
 • 13
 • 20
 • 21
 • 26
 • 27
 • 31
 • 32
 • 33
 • 35
 • 38
 • 48
 • 50
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 62
 • 63

بذله گو

 • 627059

اروپا کانادا Atlantic Keno نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۴, چهارشنبه.

 • 5
 • 6
 • 9
 • 13
 • 15
 • 20
 • 21
 • 23
 • 32
 • 33
 • 41
 • 46
 • 55
 • 56
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63

بذله گو

 • 157664

۲۰۲۱ نوامبر ۲۳, سه‌شنبه.

 • 2
 • 6
 • 7
 • 8
 • 12
 • 14
 • 18
 • 20
 • 26
 • 32
 • 33
 • 34
 • 49
 • 51
 • 55
 • 61
 • 62
 • 65
 • 69
 • 70

بذله گو

 • 524530

۲۰۲۱ نوامبر ۲۲, دوشنبه.

 • 1
 • 18
 • 22
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 48
 • 50
 • 55
 • 58
 • 59
 • 67
 • 68
 • 69

بذله گو

 • 571559

۲۰۲۱ نوامبر ۲۱, یکشنبه.

 • 1
 • 2
 • 5
 • 9
 • 11
 • 12
 • 14
 • 20
 • 22
 • 23
 • 26
 • 29
 • 30
 • 36
 • 52
 • 57
 • 58
 • 60
 • 66
 • 70

بذله گو

 • 399798

۲۰۲۱ نوامبر ۲۰, شنبه.

 • 6
 • 10
 • 16
 • 20
 • 22
 • 24
 • 25
 • 28
 • 30
 • 31
 • 39
 • 44
 • 47
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 57
 • 59
 • 70

بذله گو

 • 104331

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری کانادا. تساوی در دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه و یکشنبه.

Atlantic Lottery Corporation (ALC) کانادا Atlantic Keno است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.alc.ca

شانس برنده شدن کانادا Atlantic Keno

که در 70 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 2-10 - کانادا Atlantic Keno.

اعداد بازی شماره همسان شانس
10 10 1:۲٬۱۴۷٬۱۸۱
10 9 1:۴۷٬۲۳۸
10 8 1:۲٬۵۷۱
10 7 1:۲۶۱
10 6 1:۴۴
10 0 1:۳۹
9 9 1:۳۸۷٬۱۹۷
9 8 1:۱۰٬۳۲۵
9 7 1:۶۸۵
9 6 1:۸۶
9 5 1:۱۸
8 8 1:۷۴٬۹۴۱
8 7 1:۲٬۴۳۶
8 6 1:۱۹۹
8 5 1:۳۱
7 7 1:۱۵٬۴۶۴
7 6 1:۶۱۹
7 5 1:۶۳
6 6 1:۳٬۳۸۳
6 5 1:۱۶۹
6 4 1:۲۲
5 5 1:۷۸۱
5 4 1:۵۰
4 4 1:۱۸۹
4 3 1:۱۶
3 3 1:۴۸
2 2 1:۱۳