کانادا لوتو 649 نتایج

7.1 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Lotto 649 آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ اکتبر ۱۷, شنبه.

2020/84

 • 7
 • 8
 • 9
 • 24
 • 25
 • 34
 • 14
شماره جایزه
6 *
5 + 1 25956 €
5 949 €
4 39 €
3 6 €
2 + 1 3 €
2 2 €

کانادا لوتو 649 نتایج ۲۰۲۰ اکتبر ۱۴, چهارشنبه.

2020/83

 • 10
 • 18
 • 20
 • 38
 • 39
 • 44
 • 40
شماره جایزه
6 *
5 + 1 *
5 1488 €
4 64 €
3 6 €
2 + 1 3 €
2 2 €

کانادا لوتو 649 نتایج ۲۰۲۰ اکتبر ۱۰, شنبه.

2020/82

 • 6
 • 23
 • 24
 • 29
 • 36
 • 38
 • 25
شماره جایزه
6 *
5 + 1 47458 €
5 2011 €
4 56 €
3 6 €
2 + 1 3 €
2 2 €

* هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری کانادا. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

Atlantic Lottery Corporation Lotto 649 است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.alc.ca

شانس برنده شدن Lotto 649

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Lotto 649 و 1 تعداد جایزه.

 • برنده تمام پولها در Lotto 649 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2330636
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55492
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1033
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 81
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8