کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus نتایج

بازی کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۲۲, چهارشنبه.

 • 2
 • 6
 • 13
 • 23
 • 32
 • 10

کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۸, شنبه.

 • 25
 • 27
 • 32
 • 35
 • 37
 • 22

کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۵, چهارشنبه.

 • 19
 • 30
 • 39
 • 41
 • 42
 • 2

۲۰۲۴ مهٔ ۱۱, شنبه.

 • 2
 • 10
 • 23
 • 30
 • 34
 • 5

۲۰۲۴ مهٔ ۸, چهارشنبه.

 • 2
 • 3
 • 26
 • 32
 • 33
 • 23

۲۰۲۴ مهٔ ۴, شنبه.

 • 5
 • 12
 • 24
 • 32
 • 43
 • 5

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

برنده تمام پولها شروع در 6.4 میلیون €.

California Lottery کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.calottery.com

شانس برنده شدن کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus

که در 47 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در کالیفرنیا صوپهرلوتو Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 41416400.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1592940.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 197221.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7585.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 4810.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 361.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 185.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 74.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 49.