یالات متحده پاوربال نتایج

110.5 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی یالات متحده پاوربال آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۲۲, چهارشنبه.

2024/62

 • 5
 • 16
 • 18
 • 26
 • 67
 • 4
شماره جایزه
5 + 1 *
5 921245 €
4 + 1 46062 €
4 92 €
3 + 1 92 €
3 6 €
2 + 1 6 €
1 + 1 4 €
0 + 1 4 €

یالات متحده پاوربال نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۲۰, دوشنبه.

2024/61

 • 1
 • 7
 • 48
 • 64
 • 68
 • 5
شماره جایزه
5 + 1 *
5 *
4 + 1 46062 €
4 92 €
3 + 1 92 €
3 6 €
2 + 1 6 €
1 + 1 4 €
0 + 1 4 €

یالات متحده پاوربال نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۸, شنبه.

2024/60

 • 19
 • 36
 • 37
 • 42
 • 59
 • 19
شماره جایزه
5 + 1 *
5 921245 €
4 + 1 46062 €
4 92 €
3 + 1 92 €
3 6 €
2 + 1 6 €
1 + 1 4 €
0 + 1 4 €

* هیچ برنده

: اطلاعات نام لاتاری

Multistate US lottery. Similar to یالات متحده Mega Millions, Lotto America و US Lucky For Life.

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در دوشنبه, چهارشنبه و شنبه.

Multi-State Lottery Association یالات متحده پاوربال است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.musl.com

شانس برنده شدن یالات متحده پاوربال

که در 69 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - یالات متحده پاوربال و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در یالات متحده پاوربال است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 292201000.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 11688100.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 913129.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36525.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 14494.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 701.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 579.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 92.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 38.