اوکراین Megalot نتایج

۲۰۲۲ فوریهٔ ۲۳, چهارشنبه.

2022/2138

 • 16
 • 18
 • 22
 • 30
 • 31
 • 37
 • 4
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 22950 €
4 + 1 968 €
4 484 €
3 + 1 78 €
3 39 €

۲۰۲۲ فوریهٔ ۱۹, شنبه.

#2022/2137

 • 2
 • 13
 • 22
 • 33
 • 36
 • 41
 • 6
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 *
5 7311 €
4 + 1 599 €
4 300 €
3 + 1 65 €
3 32 €

۲۰۲۲ فوریهٔ ۱۶, چهارشنبه.

#2022/2136

 • 2
 • 8
 • 18
 • 22
 • 31
 • 33
 • 5
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 7815 €
5 3907 €
4 + 1 497 €
4 249 €
3 + 1 58 €
3 29 €

* هیچ برنده

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری اوکراین. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

MSL اوکراین Megalot است توسط سازمان. وب سایت رسمی: igra.msl.ua

شانس برنده شدن اوکراین Megalot

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اوکراین Megalot و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در اوکراین Megalot است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 52457900.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 5828650.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 242860.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 26984.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 5551.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 616.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 367.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 40.