کانادا لوتو Max نتایج

بازی کانادا لوتو Max آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۲۱, سه‌شنبه.

 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 34
 • 40
 • 46
 • 2

کانادا لوتو Max نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۷, جمعه.

 • 5
 • 13
 • 27
 • 28
 • 32
 • 45
 • 50
 • 44

کانادا لوتو Max نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۴, سه‌شنبه.

 • 10
 • 15
 • 18
 • 27
 • 28
 • 32
 • 43
 • 8

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری کانادا. تساوی در سه‌شنبه و جمعه.

Interprovincial Lottery Corporation کانادا لوتو Max است توسط سازمان.

شانس برنده شدن کانادا لوتو Max

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - کانادا لوتو Max و 1 تعداد جایزه.

 • برنده تمام پولها در کانادا لوتو Max است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 33294800.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 4756400.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 113248.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 37749.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1841.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1105.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 83.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 83.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8.