اروپا EuroJackpot results

42 million euros

Next jackpot

Play اروپا EuroJackpot online

اسپانیا EuroMillions

138 million euros بازی

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ م.

22 24 25 28 46 2 4

اروپا EuroJackpot results جمعه ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ م.

3 10 21 25 34 7 10

اروپا EuroJackpot results جمعه ۶ آوریل ۲۰۱۸ م.

6 8 16 23 50 4 8

اروپا EuroJackpot results جمعه ۳۰ مارس ۲۰۱۸ م.

5 15 17 29 32 5 7

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲۳ مارس ۲۰۱۸ م.

4 14 22 33 42 1 10

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری Croatia (Hrvatska), Czech Republic, Denmark, Estonia, فنلاند, آلمان, Iceland, ایتالیا, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, اسپانیا, سوئد, Hungary, اروپا و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اروپا EuroJackpot.

Odds of winning in اروپا EuroJackpot

اروپا EuroJackpot است 12 سطح جایزه.

 • برنده تمام پولها در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 95344200.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 5959012.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3405150.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 423752.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 26485.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15134.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 9631.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 602.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 344.
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 672.
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 42.
 • کوچکترین جایزه در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 128.

Official website