اتریش Lotto نتایج

1.5 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی اتریش Lotto آنلاین

U.S. Powerball

263.7 میلیون € بازی

آخرین نتایج چهارشنبه ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

9 12 21 26 29 37 34

اتریش Lotto نتایج یکشنبه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

5 7 26 33 37 44 40

اتریش Lotto نتایج چهارشنبه ۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

3 7 8 16 23 25 21

اتریش Lotto نتایج یکشنبه ۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

2 4 9 12 13 16 15

اتریش Lotto نتایج چهارشنبه ۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

13 15 19 26 30 44 8

تساوی در چهارشنبه و یکشنبه

بلیط را می توان در خریداری اتریش و آنلاین.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اتریش Lottoو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in اتریش Lotto

اتریش Lotto است 10 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در اتریش Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8145060.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 1357510.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 35724.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14290.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 772.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 579.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 48.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 64.
  • 9. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 18.
  • کوچکترین جایزه در اتریش Lotto است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 16.

Official website