سوئیس Lotto نتایج

7.8 million CHF

جکپات بعدی

بازی سوئیس Lotto آنلاین

اسپانیا EuroMillions

99 million euros بازی

آخرین نتایج چهارشنبه ۱۵ اوت ۲۰۱۸ م.

12 15 17 23 26 30 2

سوئیس Lotto نتایج شنبه ۱۱ اوت ۲۰۱۸ م.

5 17 20 22 23 28 5

سوئیس Lotto نتایج چهارشنبه ۸ اوت ۲۰۱۸ م.

8 15 17 21 29 31 3

سوئیس Lotto نتایج شنبه ۴ اوت ۲۰۱۸ م.

3 5 6 21 23 32 4

سوئیس Lotto نتایج چهارشنبه ۱ اوت ۲۰۱۸ م.

2 10 19 23 24 26 2

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری سوئیس و آنلاین.

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - سوئیس Lotto.

Odds of winning in سوئیس Lotto

سوئیس Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31474716.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6294943.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 145716.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 29143.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3331.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 666.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 220.
  • کوچکترین جایزه در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 44.

Official website