Romania Lotto 6/49 نتایج

4.2 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Romania Lotto 6/49 آنلاین

U.S. Mega Millions

186.9 میلیون € بازی

آخرین نتایج یکشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ م.

21 23 24 26 35 47

Romania Lotto 6/49 نتایج پنجشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ م.

6 8 13 31 33 42

Romania Lotto 6/49 نتایج یکشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ م.

4 12 31 36 39 44

Romania Lotto 6/49 نتایج پنجشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ م.

4 8 10 27 45 49

Romania Lotto 6/49 نتایج یکشنبه ۷ آوریل ۲۰۱۹ م.

2 4 5 8 14 25

تساوی در یکشنبه و پنجشنبه

بلیط را می توان در خریداری رومانی و آنلاین.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Romania Lotto 6/49.

Odds of winning in Romania Lotto 6/49

Romania Lotto 6/49 است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Romania Lotto 6/49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Romania Lotto 6/49 است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website