سوئیس Lotto نتایج

18.1 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی سوئیس Lotto آنلاین

U.S. Powerball

122.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

1 3 28 29 40 41 3

سوئیس Lotto نتایج چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ م.

2 15 19 26 34 35 6

سوئیس Lotto نتایج شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ م.

1 22 26 30 35 40 2

سوئیس Lotto نتایج چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

7 12 17 19 32 38 6

سوئیس Lotto نتایج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸ م.

24 25 33 37 40 42 4

تساوی در شنبه و چهارشنبه

بلیط را می توان در خریداری سوئیس و آنلاین.

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - سوئیس Lotto.

Odds of winning in سوئیس Lotto

سوئیس Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31474716.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6294943.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 145716.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 29143.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3331.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 666.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 220.
  • کوچکترین جایزه در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 44.

Official website