اروپا Arizona Triple Twist نتایج

آخرین نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۳, جمعه.

8 21 23 31 37 39

اروپا Arizona Triple Twist نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۲, پنجشنبه.

1 3 12 20 33 37

اروپا Arizona Triple Twist نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۱, چهارشنبه.

5 8 20 40 41 42

۲۰۱۹ دسامبر ۱۰, سه‌شنبه.

7 20 25 28 29 35

۲۰۱۹ دسامبر ۹, دوشنبه.

5 8 13 24 25 33

۲۰۱۹ دسامبر ۸, یکشنبه.

2 7 11 15 17 21

۲۰۱۹ دسامبر ۷, شنبه.

5 6 20 35 38 40

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در جمعه, پنجشنبه, چهارشنبه, سه‌شنبه, دوشنبه, یکشنبه و شنبه.

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Arizona Triple Twist.

Arizona Lottery Arizona Triple Twist است توسط سازمان www.arizonalottery.com