آلمان لوتو نتایج

آینده

برنده تمام پولها بعدی

بازی آلمان لوتو آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۲۲, چهارشنبه.

2024/41

 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 38
 • 47
 • 4
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 19548 €
5 6038 €
4 + 1 218 €
4 58 €
3 + 1 23 €
3 12 €
2 + 1 6 €

آلمان لوتو نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۸, شنبه.

2024/40

 • 1
 • 2
 • 28
 • 36
 • 43
 • 49
 • 0
شماره جایزه
6 + 1 *
6 2.3 میلیون €
5 + 1 13992 €
5 5787 €
4 + 1 240 €
4 58 €
3 + 1 30 €
3 13 €
2 + 1 6 €

آلمان لوتو نتایج ۲۰۲۴ مهٔ ۱۵, چهارشنبه.

2024/39

 • 9
 • 10
 • 28
 • 31
 • 44
 • 46
 • 9
شماره جایزه
6 + 1 *
6 1.1 میلیون €
5 + 1 15466 €
5 4520 €
4 + 1 225 €
4 57 €
3 + 1 24 €
3 12 €
2 + 1 6 €

* هیچ برنده

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری آلمان. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

برنده تمام پولها بین 1.7 میلیون € و 38.2 میلیون €.

Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB) آلمان لوتو است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.lotto.de

شانس برنده شدن آلمان لوتو

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - آلمان لوتو و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در آلمان لوتو است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 125854000.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15731800.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 487807.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60976.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 9291.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1161.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 510.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 68.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 64.